O společnosti

Vítám Vás na stránkách společnosti PREFFEPA s.r.o.
Společnost jsem založila na základě mnohaletých pracovních zkušeností ve zdravotnictví i jiných profesních oborech a následně utvoření si vlastního názoru a postoje, vedoucímu k lepšímu standardu poskytovaných služeb.

Nabízím kvalitní, odbornou péči, nadstandardní, vstřícný přístup k pacientům a solidní, čestné jednání vůči obchodním partnerům.

Mimo zdravotní péče příslušných oborů, poskytuji také výpomoc jiným společnostem s nastavením nového, funkčního systému v jejich organizaci (zdravotnictví i jiné obory), výpomoc se zakládáním nových zdravotnických zařízení.

Těším se na Vaši návštěvu, či spolupráci. Věřím, že budete spokojeni.

Pavlína Otypková - jednatelka společnosti
Všeobecná zdravotní sestra
Lymfoterapeutka (oprávnění provádět kosmetickou i zdravotní lymfodrenáž)
Masér pro sportovní a rekondiční masáže
Certifikovaný manažer kvality (ISO 9001) a interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče

Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti PREFFEPA s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.